Den här kvinnan köpte fyra fraktcontainrar och förvandlade dem till ett vackert hem

Claudie bestämde sig för att konsturera ett hus baserat på fraktcontainrar av metall. Man kan inte direkt påstå att hon valde den lättaste vägen. Faktum är att hon stötte på en hel del hinder under resans gång.

sea container house

Till exempel var det mycket svår att hitta en ingenjör som hade resurserna och kompetensen för att skära i containrarna och sätta in fönster och dörrar i dem. Hon blev avvisad av fyra olika ingenjörer innan hon hittade en som ville arbeta med henne. Lyckligtvis hittade hon en som vågade ta sig an projektet till slut. Och resultatet är fantastiskt! Hennes hus blev underbart vackert och det är dessutom miljövänligt.

Sida 2/5